page-header

وبلاگ تمام عرض

جم ­فیبروزیل

جم­فیبروزیل به عنوان تنظیم کننده چربی در کاهش سطح تری­گلیسیرید سرمی بیماران...

بیشتر بخوانید
آتورواستاتین

آتورواستاتین به عنوان مهار کننده آنزیم HMG-CoA ردکتاز (آنزیم کلیدی در فرآیند...

بیشتر بخوانید
سیمواستاتین

سیمواستاتین به عنوان مهار کننده آنزیم HMG-CoA ردکتاز (آنزیم کلیدی در فرآیند...

بیشتر بخوانید
لوواستاتین

لوواستاتین به عنوان مهار کننده آنزیم HMG-CoA ردکتاز (آنزیم کلیدی در فرآیند...

بیشتر بخوانید
رزواستاتین

رزواستاتین به عنوان مهار کننده آنزیم HMG-CoA ردکتاز (آنزیم کلیدی در فرآیند...

بیشتر بخوانید
پوزارکس

پوزارکس به عنوان مهار کننده گیرنده آنژیوتانسین، در درمان فشارخون بالا، نفروپاتی...

بیشتر بخوانید
کارودیلول

کارودیلول به عنوان مهار کننده غیر انتخابی گیرنده های آلفا و بتا-آدنرژیک...

بیشتر بخوانید
background
ثبت نام کنید
ثبت نام برای دسترسی به نکات و منابع رایگان

    ما اطلاعات شما را با کسی دیگر نمی فروشیم یا به اشتراک نمی گذاریم.

    به بالای صفحه بازگردید