سینکاست

روش ایده آل برای نمایش کار شما

نام محصول سینکاست (مونته لوکاست)
دسته دارویی آنتاگونیست رسپتور لوکوترین
شکل دارویی ساشه محتوی ۴ میلی گرم گرانول مونته لوکاست
مورد مصرف کنترل علائم آسم، رینیت آلرژیک و آلرژی فصلی
به بالای صفحه بازگردید