page-header

سیتالوپرام

سیتالوپرام

توضیحات

مهار کننده انتخابی بازجذب سرتونین (SSRI) است که در درمان افسردگی استفاده می­شود

گروه درمانی: افسردگی

نام ژنریک:

سیتالوپرام

شکل دارویی:

قرص روکشدار

دوز دارو:

20 و 40 میلی­گرم

موارد مصرف:

سیتالوپرام:

FDA label

  • درمان افسردگی

Off-label

  • درمان مشکلات جنسی
  • تغییرات رفتاری پس از سکته
  • سو مصرف الکل
  • اختلالات وسواس در کودکان
  • نفرواتی دیابتی

 

مکانیسم عمل:

مکانیسم عمل سیتالوپرام از مهار کردن بازجذب سرتونین در سیستم عصبی مرکزی نشات می­گیرد. مولکول هدف سیتالوپرام انتقال دهنده سرتونین است، که باعث مهار بازجذب سرتونین در شکاف سیناپسی می­شود.

از طرف دیگر سیتالوپرام با تمایل کمتری به گیرنده­های هیستامین، استیل کولین، و نوراپی­نفرین متصل می­شود، که جز داروهای ضدافسردگی سه حلقه­ای هستند.

نحوه مصرف:

  • افسردگی در بزرگسالان:

دوز شروع: 20 میلی­گرم خوراکی یکبار در روز

دوز نگهدارنده: 20 تا 40 میلی­گرم خوراکی یکبار در روز

حداکثر دوز مجاز: 40 میلی­گرم خوراکی یکبار در روز

  • افسردگی در سالمندان:

بالای 60 سال:

دوز توصیه شده: 20 میلی­گرم خوراکی یکبار در روز

موارد منع مصرف:

در افراد زیر 18 سال، دوران بارداری و شیردهی منع مصرف دارد.

تداخلات دارویی احتمالی:

آبارلیکس، آبیراتنون، ابروسیتینیب، آدنوزین، آلفنتالین، آلفوزوسین، آلموتریپتان، آمیودارون، آمی­سولپراید، آمی­تریپتیلین، آموکساپسن، آمفتامین، آناگلیرید، آپومورفین، آرمودافینیل، آپالوتامید، آرسنیک­تری­اکساید، آسناپین، آتوموکستین، آستمیزول، آزیترومایسین، 5-هیدروکسی تریپتوفان، بداکویلین، بنزفتامین، بپریدیل، بیکالوتامید، بوپروپیون، بوسوتینیب، بوپرنورفین، بوسپیرون، کابوزانتینیب، سنوبامات، سریتینیب، کلروکین، کلرپرومازین، سایمتیدین، سیپروفلوکساسین، سیزاپراید، کلاریترومایسین، کلومیپرامین، کلوزاپین، کریزوتینیب، سیکلوبنزاپرین، داساتینیب، دانوروبیسین، دگارلیکس، دزیپرامین، دس­ونلافاکسین، دکس­فن­فلورامین، دکستروآمفتامین، دکسترومتورفان، دی اتیل پروپیون، دی­هیدروارگوتامین، دیزوپیرامید، دی سولفیرام، دوفتیلید، دولازترون، دوکسپین، دوکسوروبیسین، دروندارون، دروپردیول، دولوکستین، افاویرنز، التریپتان، انکورافنیب، انترکتینیب، انزالوتامید، اریبولین، اریترومایسین، اسومپرازول، ازوگابین، اس سیتالوپرام، فدراتینیب، فلبامات،  فنفلورامین، فنتانیل، فکسنیدازول، فینگولیمود، فلوکستین، فلکاینید، فلوکونازول، فلوفنازین، فلوتامید، فلووکسامین، فوسکارنت، فوستمساویر، فروواتریپتان، فورازولیدون، گاتی فلوکساسین، جمی فلوکساسین، گیلتریتینب، گوسرلین، گرانیسترون، گرپافلوکساسین،هالوتان، هیسترلین، هالوفانترین، هالوپریدول، هیدروکسی کلوروکین، هیدروکسی­زین، ایداروبیسین، ایبوتیلاید، ایلوپریدون، ایمی­پرامین، آیوهگزول، آیوپامیدول، ایزوکاربوکسازید، ایزونیازید، ایوابرادین، ایوزیدنیب، کتامین، کتوکونازول، لانسوپرازول، لاپاتینیب، لازمیدیتان، لفامولین، لنواتینیب، لتروزول، لوپرولید، لووفلوکسین، لووکتوکونازول، لوومتادیل استات، لوومیلناسیپران، لینزولید، لیزدکسامفتامین، لیتیوم، لوفکسیدین، لووفلوکساسین، لونافارنیب، لورکاسرین، ماهوانگ، ماسیمورلین، ماپروتیلین، مازیندول، مپریدین، مفلوکویین، مزوریدازین، متاپروترنول، متادون، متامفتامین، متوتری­مپرازین،  متیلن بلو، متریزامید، میدوستارین، میفپریستون، میلناسیپران، میرتازاپین، موبوسرتینیب، مودافینیل، موکسی­فلوکساسین، ناراتریپتان، نفازودون، نیلوتینیب، نیلوتامید، نورفلوکساسین، نورتیلیپتیلین، اوفلوکساسین، اولیسریدین، امپرازول، اندانسترون، اگزالی­پلاتین، اکس کاربازپین، اکسی­توسین، پاکریتینیب، پالیپریدون، پالونوسترون، پانوبینوستات، پاپاورین، پاروکستین، پازوپانیب، پنتامیدین، پرفلوترن، پرفنازین،  فن­دی­مترازین، فنلزین، فنترمین، فنیل پروپانول آمین، پیماوانسرین، پیموزاید، پیتولیسانت، پونزیمود، پوساکونازول، پیریماکین، پروبوکول، پروکائین آمید، پروکاربازین، پروکلرپرازین، پرومازین، پرومتازین، پروپافنون، پروپوکسی فن، پروتریپتیلین، کوئتیاپین، کینیدین، کینین، رانولازین، رازاگیلین، رلوگولیکس،  رمیفنتانیل، ریبوسیکلیب، ریلپیویرین، ریسپریدون، ریتودرین، ریزاتریپتان، رومیدپسین، روکاپاریب، ساکویناویر، سلژیلین، سلپرکاتینیب، سرترالین، سوفلوران، سیبوترامین، سیپونیمود، سدیم اکسی بات، سولیفناسین، سورافنیب، سوتالول، اسپارفلوکساسین، سوفنتانیل، سوماتریپتان، سونیتینیب، تاکرولیموس، تاموکسیفن، تاپنتادول، تلاوانسین، تلیترومایسین، تربوتالین، ترفنادین، تترابنازین، تیوریدازین، تیکلوپیدین، تیزانیدین، توریمیفن، ترامادول، ترانیل سیپرومین، ترازودون، تریکلابندازول، تریفلوپرازین، تریفلوپرومازین، تریمیپرامین، تریپتورلین، تریپتوفان، والبنازین،  وندتانیب، واردنافیل، ومورافنیب، ونلافاکسین، ویلازودون، سیکلوسپورین، وریکونازول، ورتکسیتین، زیپراسیدون و زولمی تریپتان.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

منع مصرف در دوران بارداری و شیردهی

احتیاط:

در بیماری­های قلبی یا سکته قلبی، نارسایی کبدی، سابقه تشنج و نارسایی شدید کلیه با احتیاط تجویز گردد

عوارض جانبی:

از عوارض شایع سیتالوپرام می­توان به: کسالت، اختلال نعوظ، حالت تهوع، بی خوابی، تعریق زیاد اشاره کرد.

به بالای صفحه بازگردید