واحد فروش و بازاریابی

واحد فروش شركت داروسازي پورسينا با استفاده از كادري مجرب به طور مستمر نياز بازار را شناسايي كرده و به معرفي محصولات شركت مي پردازد. اين واحد هم چنين با شناسايي بهترين شركت هاي توزيع كننده دارو، محصولات را در اختيار آنها قرار ميدهد تا محصول درايمن ترين حالت و سريع ترين زمان با كيفيت مناسب به دست مشتريان برسد.