واحد توليد

واحد توليد شركت داروسازي پورسينا در فضايي مناسب با وسعت 1550 متر مربع مشتمل بر  خطوط تولید جامدات خوراکی،پودر خوراکی، مایعات خوراکی و مکمل های گیاهی و مجهز به سيستم ها، تجهيزات، ماشين آلات و دستگاه هاي با كيفيت اروپايي، هندي و ايراني در حال فعاليت مي باشد. كليه فضاها، سطوح، تجهيزات و ماشين آلات مربوطه مطابق با اصول GMP(اصول بهينه توليد) هستند. بعلاوه پرسنل توليد و كادر فني با الزامات GMP آشنا هستند و در كليه امور دستورالعمل هايي كه براساس اين اصول تدوين شده اند، رعايت مينمايند.

كليه مراحل توليد يك فرآورده دارويي از زمان توزين مواد اوليه تا بسته بندي محصول نهايي و تحويل به انبار با استفاده از batch product record ثبت،كنترل و نظارت مي شود.

از وظايف ديگر اين واحد ميتوان به ارتقا سطح استانداردها، افزايش بهره وري توليد، رفع مشكلات و نواقص احتمالي موجود در پروسه توليد و آموزش نيروهاي متبحر و متخصص اشاره كرد.